Webinar "Poznajmy nasze szkolenia"

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17. Dane przetwarzane są w celach związanych z udziałem w webinarium organizowanym przez FRSI oraz przesyłaniem informacji dotyczących webinariów. Każda osoba ma prawo wglądu w treść swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w webinarium FRSI oraz otrzymaniu informacji o webinarium.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]