Webinar "Co się sprawdza w rekrutacji?"

Mrs Jolanta Woźnicka

Współtwórczyni i członkini zarządu stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, od ponad 15 lat związana z sektorem pozarządowym. Ekspertka z zakresu animacji lokalnej, funduszy i budowania partnerstw. Certyfikowana trenerka i superwizorka STOP. Z wykształcenia polonistka, absolwentka Szkoły Trenerów STOP, Studium Ekonomii Społecznej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Podyplomowych Studiów Superwizji Współpracy i Animacji Środowiskowej na Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka w Programie Rozwoju Bibliotek, współautorka poradnika „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048.
  •   Podanie danych ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest niezbędne celem udziału w webinarium.
  •   Pani/Pana dane osobowe są udostępniane tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości świadczonej przez Fundację usługi tj.: ClickMeeting Sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk.
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  • Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO lub obowiązujące przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]